Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Školská rada

Členové školské rady

Ke dni 1.1.2021 jsou členy školské rady:

za zákonné zástupce:

Petra Mohelníková

Ing. Karel Oubělický

 

za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jana Imrichová

Mgr. Zuzana Šupáková

 

za zřizovatele:

Mgr. Kamil Trávníček

Ing. Josef Staněk


Obecná ustanovení

I. Školská rada byla zřízena dnem 1. 1.2006 na základě usnesení RM Krnova.

 

II. Školská rada má 6 členů:

 

III. Ve své činnosti se řídí školská rada ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon).

 

IV. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

V. Hlavní úkoly ŠR