JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Školská rada

Členové

  1. Mgr. Čajanová Ludmila - za zřizovatele
  2. Mgr. Hradečná Jana - za pedagogy
  3. Mgr. Imrichová Jana - za pedagogy
  4. PaedDr. Malovaný Drahomír - za zřizovatele
  5. Petropulosová Jana - za zákonné zástupce
  6. Bc. Vondráková Marcela - za zákonné zástupce (předseda ŠR)

 

 


 

 

Obecná ustanovení

I. Školská rada byla zřízena dnem 1. 1.2006 na základě usnesení RM Krnova.

 

II. Školská rada má 6 členů:

 

III. Ve své činnosti se řídí školská rada ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon).

 

IV. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

V. Hlavní úkoly ŠR