JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Školní družina

 

Provoz

Ranní družina: 6:00 - 7:40 hod. – boční vchod budovy školy

Odchod do šaten s vychovatelkou: 7:40 - 8:00 hod. – potom děti odcházejí do třídy

Odpolední družina: 11:30 – 17:00 hod. – hlavní vchod budovy školy- přízemí

 

 

Oddělení

  1. vychovatelka Věra Dorociaková - třída č. 5
  2. vychovatelka Jarmila Kvičalová - třída č. 2
  3. vychovatelka Kateřina Štiková - třída č. 4
  4. vychovatelka Kamila Mačkalová - třída č. 10

 

 

Školné

Září: 120,- Kč - platí se při přihlášení dítěte do ŠD

Říjen - prosinec: 360,- Kč - zaplatit do 30. září 2020

Leden – březen: 360,- Kč - zaplatit do 20. prosince 2020

Duben – červen: 360,- Kč - zaplatit do konce března 2021

 

 

Telofonní číslo do družiny: 704 087 967 

Řád školní družiny

Přihláška do družiny

 

 

Akce školní družiny