Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

O organizaci

Údaje o organizaci

Název: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Sídlo: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov

IČO: 60802651

Zřizovatel: Město Krnov

Právní forma: obec

 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování základního vzdělání.

 

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný radou města. Ředitel jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědný radě města. Při své činnosti je povinný postupovat v souladu s obecně platným právními předpisy, s vnitřními právními předpisy obce a jeho vnitřními organizačními předpisy.

 

Vedení školy:

Mgr. Nikola Krusberská: ředitelka školy, jmenovaná do funkce usnesením rady města č. 506/12/RM/2019 s účinností ode dne 1.7.2019.

Mgr. Hana Kalábová: zástupce ředitele

 

KONTAKTY

Ředitelka školy: 554 613 847; 774 515 441

Zástupkyně ředitelky: 704 166 418

Kancelář školy, omlouvání žáků: 554 612 676, 704 087 966

E-mail: zs1@zs1krnov.cz

Webové stránky školy: www.zs1krnov.cz

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD