Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Střední odborná škola Litovel

Webové stránky https://soslitovel.cz/

Kontaktní email sekretariat@soslitovel.cz


Plakát mechanik elektrotechnik

Plakát fotograf

 

 

NOVÉ MATURITNÍ OBORY

TECHNOLOGIE POTRAVIN (výroba nápojů) (29-41-M/01)

            Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Je určen pro žáky základních škol. Po vykonání maturitní zkoušky mají absolventi možnost pokračovat studiem na vysoké škole. Absolventi získají odborné znalosti z oblasti technologie výroby potravin (hlavně nápojů), znalosti z oblasti hygieny a výživy, z oblasti přírodních věd. Uplatnění absolventa: potravinářský technik, vedoucí střediska v potravinářské výrobě, kontrolor jakosti ve výrobě potravin (především nápojů), technolog potravinářského provozu, pracovník v oblasti nákupu surovin pro výrobu nápojů, pracovník odbytu potravinářských výrobků – nápojů, pracovník v oblasti marketingu potravin – nápojů, pracovník v oblasti ochrany životního prostředí. Studenti budou vykonávat souvislou odbornou praxi na smluvních pracovištích partnerských firem. Obor je podporován stipendiem zřizovatele (Olomoucký kraj).

 

FOTOGRAF (34-56-L/01)

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Žáci se naučí praktické dovednosti a činnosti nezbytné pro fotografování standartních situací. Výsledkem jejich práce bude materiál užití pro weby, propagační činnost komunikační sítě, reklamu, ale také klasické nebo digitální fotografie pro široké využití. Uplatnění absolventa v reklamě a propagaci, v nakladatelstvích, v oblasti reportáží, v ateliérech, v muzeích, v minilabech.

 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK (26-41-L/01)

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Obor je zaměřen na návrhy, servis a instalace domovních rozvodů, zabezpečovacích a sdělovacích systémů. Studenti se seznamují s novinkami z elekroniky, digitální a číslicové techniky, základy elektrotechniky, elektroniky, elektrických měření, návrhy elektronických obvodů a zařízení s využitím informačních technologií, výrobou, montáží, provozem a obsluhou elektrických rozvodů, seřizováním a diagnostikou a opravami elektronických prvků a zařízení z oblastí elektroniky v rozsahu dle zaměření oboru. Uplatnění absolventa: mechanik elektrotechnických zařízení, servisní technik, elektrotechnik konstruktér, technolog, obchodně-technické služby v oblasti elektroniky, elektrotechniky a výpočetní techniky, technik v armádě a policii, elektrotechnik mistr, dílenský mistr, normovač. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách elektrotechnického zaměření.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 13. ledna 2021 od 9:00 do 17:00 hodin

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

UČEBNÍ OBORY 

VÝROBCE POTRAVIN – sladovník - pivovarník (29-51-H/01) 

            Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví. Absolvent řídí výrobu všech druhů sladu, stanovuje ukončení jednotlivých fází výroby piva, vede evidenci průběhu kvašení a dokvašování, stáčí pivo, kontroluje mytí, sanitaci zařízení a výrobních prostorů. Samostatně kontroluje množství a jakost suroviny, odebírá vzorky pro laboratorní stanovení kvality, sleduje průběh výrobního a pracovního procesu a provádí zásahy pro zabezpečení kvality výroby.

 

VÝROBCE POTRAVIN – mlékař (technologie zpracování mléka) (29-51-H/01) 

               Tříletý učební obor pro chlapce i dívky ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky mlékárenské. Absolventi jsou připraveni obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Tento obor je podporovaný stipendiem od zaměstnavatele.

 

ELEKTRIKÁŘ (26-51-H/01)

            Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující provádět výrobní, montážní a diagnostické práce včetně instalací slaboproudých elektronických zařízení s použitím základních znalostí silnoproudé elektrotechniky.  Absolventi ovládají komplexní montáž, údržbu, revize a opravy číslicových elektronických systémů, dokáží instalovat požární hlásiče, alarmy, zabezpečovací techniku, umí programovat inteligentní dům. Nosný program je zaměřen na číslicovou elektroniku v oblastech spojených se službami a technickým servisem zabezpečovacích, signalizačních a kontrolních zařízení. Tento obor je zařazen mezi obory podporované stipendiem, které je financováno příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje.

 

CUKRÁŘ (29-54-H/01)

            Tříletý učební obor pro dívky i chlapce s uměleckými sklony a fantazií. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Ten umožňuje výkon povolání jak ve speciálních cukrářských provozovnách všech forem a vlastnictví, tak na zvláštních pracovištích velkých a renomovaných podniků a hotelů. Jde o obor vyučovaný ve škole s velkou tradicí. O kvalitě výuky svědčí řada ocenění z významných oborových soutěží.

 

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (zaměření ČÍŠNÍK – SERVÍRKA) (65-51-H/01)

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (zaměření KUCHAŘ – KUCHAŘKA) (65-51-H/01)

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Je určen pro chlapce i dívky s dobrou pamětí, kultivovaným vystupováním a organizačními schopnostmi. Absolventi najdou uplatnění v restauračních a hotelových provozech a stravovacích zařízeních všeho druhu a úrovní, v zařízeních s mezinárodní klientelou díky výuce cizích jazyků. Zájemci z řad žáků mají možnost vybrat si tento obor s rozšířenou výukou barmanství, v návaznosti na úspěšný evropský projekt Škola mixologie. Získají znalosti a dovednosti z oblasti nápojové gastronomie v souvislosti s novými trendy vzdělání (příprava míšených nápojů, kávy a sommellierství).

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 13. ledna 2021 od 9:00 do 17:00 hodin