Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Informace pro vycházející žáky

Přijímací řízení v roce 2021


Změny v přijímacím řízení na 4leté obory s maturitou.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA je státní, připravuje ji CERMAT a také ji vyhodnocuje. Zkouška je ze dvou předmětů – z jazyka českého a literatury (60 min) a z matematiky (70 min). Termíny jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 2021. Do přihlášky se nepíší.

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU si připravuje střední škola sama (některé školy ji v přijímacím řízení používají každý rok, letos může nahradit zkoušku jednotnou). Termíny stanoví střední škola, zveřejní na svých webových stránkách, uchazeč si vybere a zvolený termín napíše do přihlášky.

Konání jednotné přijímací zkoušky

·        V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

·        ZMĚNA

·        Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

·        Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole).

·        Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny

·        Ředitel střední školy může rozhodnout, že se v přijímacím řízení nebude konat jednotná přijímací zkouška.

·        Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky musí být součástí kritérií pro přijímání na střední školu. Tato kritéria zveřejní škola na svých webových stránkách do 31. ledna 2021.

·        Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná a koná se školní přijímací zkouška, tak její termín musí být odlišný od termínu jednotné přijímací zkoušky.

·        Pokud jsou součástí přijímacího řízení obě zkoušky, bude se školní konat ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška (jedině v případě, že se školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může být její termín odlišný).

·        Ředitel střední školy určí, jakým poměrem se jednotná přijímací zkouška podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení. Tento poměr musí být součástí kritérií pro přijetí.

·        Ředitel střední školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky jen v případě, že si tuto možnost vyhradí v kritériích pro přijetí a zároveň bude počet přihlášek nižší než předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pokud rozhodne o nekonání zkoušek, zveřejní tuto informaci do 8. 3. a nejpozději do 19. 3. ji sdělí uchazečům.

·        Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021.

 

Mgr. Hana Kalábová

 

3.2. 2021


Střední škola hotelnictví a služeb - veletrh škol


Naše škola se účastní ONLINE Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje ve dnech 25. ledna
a 3. února 2021 od 10:00 do 18:00. 
Ve videohovorech Vám zástupci naší školy poskytnou veškeré důležité informace k jednotlivým oborům, přijímacímu řízení apod.

Více informací najdete zde: https://veletrh-skol.msk.cz/ 

21.1. 2021


Veletrh středních škol


 Dobrý den,

 

zveme Vás, učitele a žáky posledních ročníků včetně jejich rodičů k návštěvě ONLINE Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje, který se uskuteční ve dnech 18. ledna až 4. února 2021.  Bruntál 18.1. a 27.1.2021 (viz příloha Termíny) vždy od 10 do 18 hodin na platformě ZOOM - https://veletrh-skol.msk.cz/.

 

 

Termíny veletrhů

14.1. 2021


Den otevřených dveří na SOŠ-DCR


Milí žáci, vážení rodiče,

na naší škole nabízíme studium oborů maturitních Management cestovního ruchu a Management v dopravě se zaměřením na leteckou dopravu. Podrobnosti o oborech jsou Vám k dispozici na našich webových stránkách https://sos-dcr.cz/ a naše aktivity můžete sledovat na školním facebooku https://www.facebook.com/sosdcrkrnov/

Bohužel vzhledem ke zhoršení epidemické situace jsme zrušili lednové Dny otevřených dveří. Pokud máte zájem, domluvte si individuální prohlídku školy telefonicky.

Osobní informace o studiu můžete získat prostřednictvím portálu https://burzaskol.online/, a to v rámci videokonference s našimi učiteli, popř. v rámci chatu, ve kterém můžete klást dotazyV lednu se tak můžeme setkat 13. 1. na online burze v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné; 14. 1. v Šumperku; 15. 1. v Bruntále a Opavě; 18. 1. v Jeseníku a 20. 1. v Olomouci, a to vždy od 16:00 do 19:00. Každou půlhodinu budou naši učitelé školu představovat v krátké prezentaci.

Další možnost online prezentací nabídl Moravskoslezský kraj, a to formou Veletrhu škol MSK - https://veletrh-skol.msk.cz/. Zde se budeme prezentovat v rámci okresu Bruntál 18. a 27. 1. od 10:00 do 18:00 hodin.

Těším se na setkání.

Mgr. Zdeněk Klein, ředitel

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

12.1. 2021


Den otevřených dveří online


 

12.1. 2021


Burza škol


V letošním roce se bohužel ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti neuskuteční.

Všechny podrobnosti a celkový přístup k on-line výstavám jsou uvedeny na:https://burzaskol.online .V případě zájmu se obracejte přímo na pořadatele SŠ DELTA s.r.o.www.delta-skola.cz

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Bc. Jana Ondrášková, DiS.

vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

T: 950 106 481

E: jana.ondraskova@uradprace.cz

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Bruntál

Květná 1457/64

792 01 Bruntál

9.1. 2021


Den otevřených dveří na Střední škole průmyslové v Opavě


Informace pro žáky o nabídce studia technických oborů ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 14:30 do 17 hod. Bude „Den otevřených dveří“ on-line formou. Vaši žáci se budou moci připojit do jednotlivých oborů/skupin/schůzek. Více bude zde: https://www.sspu-opava.cz/cs/dod2021/

9.1. 2021


Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava


Vážení přátelé,

v sobotu dne 9. ledna 2021 měla mít naše škola 3. den otevřených dveří v tomto školním roce.

Prezenční forma dne otevřených dveří dne  9. 1. 2021 se však vzhledem k epidemii Covid 19 ruší, avšak realizujeme živé on-line vysílání na třech odkazech, kam se na nás můžete se svými dotazy obrátit (v sobotu 9. ledna od 10 do 13 hodin).

Odkazy na živé vysílání 9. ledna (10 - 13h) zde:

Arnošt Klein - ředitel školy (připojit se přes Google Meet)

meet.google.com/uyu-jowv-izs

(lze využít i telefonický hovor či WhatsApp 736 765 533)

 

Václav Schreiber- vedoucí náboru a marketingu  (připojit se přes Google Meet)

meet.google.com/aei-urbp-ghj

(lze využít i telefonický hovor 733 595 523)

 

Jiří Zapletal - zástupce školy (připojit se přes Google Meet)

meet.google.com/bgy-djcd-niw

 

V rámci on-line diskuse můžete pokládat dotazy ke škole, studijním oborům, přijímacímu řízení a také si můžete s kterýmkoliv výše uvedeným zástupcem školy domluvit termín individuální prohlídky a naši krásnou, výborně vybavenou, maximálně naplněnou školu budete moci navštívit a prohlédnout si.

 

Kromě toho jsme vytvořili v rámci této situace pro všechny zájemce publikaci a aktuální informační video o škole, které umísťujeme na YouTube a odkaz na ně posíláme níže v rámci této informace ke  "Dni otevřených dveří" všem základním školám k využití (níže v textu) a  současně jej zveřejňujeme na webu školy.

Publikace ke stažení – zde.

Video o škole a možnostech studia - https://www.youtube.com/watch?v=XE8vxAdqfyU

Pro jakékoliv další informace o škole, oborech, možnostech studia jsme Vám, žákům i rodičům kdykoliv k dispozici na těchto kontaktech, neváhejte nám zavolat, napsat, domluvit si individuální schůzku apod. Naše krásná, moderně vybavená a 100 % naplněná škola je vám k dispozici

6.1. 2021


Změna oborové nabídky SŠ


 

14.12. 2020


Informace o stipendiu v jednotlivých oborech


 

V lednu 2019 vydal Moravskoslezský kraj publikaci s názvem „Nabídka oborů vzdělání na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem“, která měla přispět k lepší orientaci v oborové nabídce středních škol zřizovaných krajem a ulehčit zájemcům o studium na střední škole výběr jejich dalšího studijního či profesního zaměření. Tištěná verze brožurky byla počátkem roku 2019 distribuovaná přímo na základní školy, v elektronické verzi je dostupná na tomto odkaze: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/publikace-o-nabidce-oboru-na-strednich-skolach-125918/.

 

Nabídka oborů vzdělání uvedená v této publikaci byla platná pro školní rok 2019/2020. Ve školním roce 2021/2022 jsou v oborové struktuře plánovány dílčí změny, jejichž přehled přikládáme v souhrnné tabulce níže. Současně došlo ke změnám v poskytování krajských stipendií, aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/. Pokud tedy s touto publikací i nadále pracujete, prosíme o reflektování uvedených změn. Současně prosíme o předání informace dalším uživatelům, kteří na Vaší škole publikaci využívají.

14.12. 2020


Burza škol - Masarykova SŠ zemědělská, Opava


Dne 9. prosince 2020 měla mít naše škola 2. den otevřených dveří v tomto školním roce.

Prezenční forma dne otevřených dveří dne  9. 12. 2020 se však vzhledem k epidemii Covid 19 ruší. Natočili jsme v rámci této situace pro všechny zájemce aktuální informační video o škole, které umísťujeme na YouTube a odkaz na ně posíláme níže v rámci této informace ke  "Dni otevřených dveří" všem základním školám k využití (níže v textu) a  současně jej zveřejňujeme na webu školy.

Publikace ke stažení – zde.

Video o škole a možnostech studia - https://www.youtube.com/watch?v=XE8vxAdqfyU

Současně Vám nabízíme  on-line setkání, konzultace  a zodpovídání dotazů v rámci On-line burzy škol v Den našich otevřených dveří, tedy dne 9. 12. 2020, pokud se připojíte v daný den kdykoliv od 8 do 12 hod. a následně od 18 do 21 hodin na uvedené adrese:

Odkaz na on-line  informace o škole:

 

9. 12. 2020 08 - 12 hod. Meet (google.com)

 

9. 12. 2020 18 - 21 hod. Meet (google.com)

Věříme, že další den otevřených dveří dne 9. 1. 2021 proběhne klasickou formou a naši krásnou, výborně vybavenou, maximálně naplněnou školu budete moci navštívit a prohlédnout si.

Pro jakékoliv další informace o škole, oborech, možnostech studia jsme žákům i rodičům kdykoliv k dispozici na těchto kontaktech, neváhejte nám zavolat, napsat. domluvit si individuální schůzku apod. Naše krásná, moderně vybavená a 100 % naplněná škola je vám k dispozici prostřednictvím těchto kontaktů:

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

tel:  555 333 001

mob: 736 765 533

e-mail: arnost.klein@zemedelka-opava.cz

Mgr. Václav Schreiber

vedoucí náboru žáků a marketingu

tel: 733 595 523

e-mail: vaclav.schreiber@zemedelka-opava.cz

S pozdravem, přáním zdraví a optimismu v této rozkolísané době.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 12, Opava
746 01 Opava
tel:  555 333 001
e-mail: 
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz

Pole pro přílohy

Náhled videa na YouTube Zemědělka Opava - Den otevřených dveří 2020

 

8.12. 2020


Burza škol - SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava


 

Letošní prezentační výstavy středních škol bohužel nebylo možné uspořádat klasickou prezenční cestou.
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu BurzaŠkol.Online, který umožňuje středním školám a učilištím komunikovat se svými potencionálními uchazeči on-line. 

Opavská burza škol proběhne pro žáky (ze školního prostředí) ve středu od 8:00 – 12:00 hodin a od 18:00 – 21:00 pro žáky i jejich zákonné zástupce.
Jak na to? 

Do prohlížeče napište adresu BurzaŠkol.Online (burzaskol.online)

 

Žáci si vyberou místo výstavy – OPAVA 9. 12. 2020, zvolí školu, která je zajímá a kliknou na modré tlačítko Připojit se k Teams 8:00- 12:00. K dispozici jim budou zástupci střední školy, kteří jim podají informace o dané škole, popř. zodpoví dotazy. 

Stejný postup platí pro večerní připojování. 

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách Burzy škol. 

 

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

Mgr. Michaela Kryšpínová

výchovný poradce

 

8.12. 2020


Pozvánka na burzu škol


 

8.12. 2020


Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři


Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři

(1)         Kde opatřit informace o školách, oborech a formách vzdělávaní?

 

1.       Webové stránky jednotlivých středních škol

2.       Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;

3.       Informační brožurka ( Atlas školství )a letáky o SŠ, 

4.      Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ (po domluvě na tel. čísle 704 166 417 nebo emailu:svecova@zs1krnov.cz); nebo kariérního poradce(po domluvě na tel. čísle 704 166 418 nebo emailu:kalabova@zs1krnov.cz)

5.     Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání;

6.      - Internetové stránky např. www.stredniskoly.cz, www.atlasskolství.cz

7.       Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...);

8.      Prezentační výstavy škol  (podle epidemiologické situace)

 

 Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky poskytne základní škola ( VP dává přihlášky po 1.pololetí  s vyplněnými známkami a podpisem ředitele), popř. střední škola, v elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT. V rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Školy na obou přihláškách jsou vyplněné ve stejném pořadí. První škola-1.termím jednotné přijímací zkoušky, druhá škola-2.termín jednotné přijímací zkoušky.

(2)         Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 1. března  2021(podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.

Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. Listopadu 2020.

(všechny obory začínající číslem v kódu) 82

Součástí přihlášky jsou dále doklady o výsledcích odborných soutěžích, zprávy z vyšetření z PPP, SPC apod.

(3)         Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

 

(4)         Dokdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:

(MZ-maturitní zkouška)

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

c) U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

d)Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě

e)Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení jen nepřijatým uchazečům.

(5)         Dokdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

(6)         Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku. (Lhůta 10 dnů může být zkrácena z důvodů nařízení mimořádného opatření na 5 dnů).

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem

7.12. 2020