Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Informace pro vycházející žáky

2. kolo přijímacích zkoušek na Církevní konzervatoř Německého řádu


17.2. 2022


Den otevřených dveří - SPgŠ a SZŠ Krnov


7.2. 2022


Den otevřených dveří - SŠHS a VOŠ


Začátkem prosince proběhl  na restauraci a cukrárně Terasa, Partizánská 5, Opava 5 – Kateřinky   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro tříleté obory a nástavbový maturitní obor. Pro zájemce, kteří v předvánočním čase tuto akci nestihli navštívit, prezentaci zopakujeme 10. února 2022 opět od 9:00 do 16:00 hodin.

Pro návštěvníky zde budou přichystány ukázky prací učebních oborů. Zájemci zde uvidí žáky jednotlivých oborů při práci, mohou ochutnávat naše výrobky a Ti aktivnější se mohou zapojit do činností, které jim naši studenti přichystali.

Přejeme si, aby každý návštěvník odcházel se spokojeností, úsměvem a informacemi o naší škole.

Mgr. Pavla Hrivňáková

výchovný poradce SŠHS a VOŠ

7.1. 2022


Den otevřených dveří - Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava


 

Aktuálně platná pravidla pro konání společenských a kulturních akcí

Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy.

Během dne otevřených dveří zajistíme také možnost samotestování absolvovaném na místě přímo ve škole (je potřeba přijít alespoň 15 minut před začátkem akce).

3.1. 2022


Exkurze na SPŠ a OA Bruntál


Dne 24.11.2021 navštívili žáci 8. a 9. ročníku Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále. Vyučující měli pro naše žáky připravený velmi pestrý program, jehož realizací se žáci seznámili s náplní oborů a vybavením této střední školy. Jednou z aktivit bylo i řízení osobního automobilu, což pro ně byl obrovský zážitek.    

9.12. 2021


Střední uměleckoprůmyslová škola


4.11. 2021


Přijímací řízení pro školní rok 2021/22


4.11. 2021


Online veletrh středních škol


Už za necelých 14 dní začíná dlouho připravovaný Online veletrh středních škol. Využijte prosím této příležitosti pro své žáky stejně aktivně jako v minulém roce! I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nebudou konat veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách budou pravděpodobně velmi omezené. Online veletrh je tak vlastně unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa středních škol, dříve než udělají svá zásadní rozhodnutí!!! Do projektu je zapojeno více než 120 středních škol z celého kraje. Ředitelé, výchovní poradci a další pedagogové z těchto škol se na vaše žáky těší a připravují pro ně zajímavý program!  

 

Pokud se chcete dozvědět ještě víc, jak podpořit myšlenku online veletrhu, navštivte nápovědu pro žáky 9. tříd, jejich rodiče a pedagogy na Nápověda | Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje (msk.cz)

 

https://www.youtube.com/watch?v=trGmgws8h7s 

4.11. 2021


Masarykova střední škola zemědělská


 
 
 

4.11. 2021


Gymnázium a SOŠ Rymářov


4.11. 2021


Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři


Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři

(1)        Kde opatřit  informace o školách, oborech a formách vzdělávaní?

1.  Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;
2. Webové stránky jednotlivých středních škol

3. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání;

Kontakt: jana.ondraskova@br.mpsv.cz, tel.číslo: 950106481
4. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ (po domluvě na tel. čísle 704 166 417 nebo emailu:svecova@zs1krnov.cz) nebo kariérního poradce po domluvě na tel. čísle 704 166 418 nebo emailu:kalabova@zs1krnov.cz;
5. Informační brožurka ( Atlas školství ) a letáky o SŠ,  
6
. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů)

   7. Internetové stránky např. www.stredniskoly.cz, www.atlasskolství.cz

   8.  veletrh SŠ msk bude online 15.11.2021 a 17.1.2022,

     přihlášení: https://veletrh-skol.msk.cz

 

(2)         Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky poskytne základní škola ( VP dává přihlášky po 1.pololetí  s vyplněnými známkami a podpisem ředitele školy a školami, na které se žák hlásí),

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč  hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

(3)        Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 1. března  (podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.

Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu.

Součástí přihlášky jsou dále doklady o výsledcích odborných soutěžích, zprávy z vyšetření z PPP, SPC apod.

(4)        Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

(5)        Dokdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

Do 7 pracovních dnů formou vydání seznamu přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení jen nepřijatým uchazečům.

(6)        Dokdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

(7)        Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, ode dne zveřejnění na stránkách školy., popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku.

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

6.10. 2021


Veletrh středních škol MS kraje 2021/2022


 Veletrh bude realizován pro okres Bruntál v listopadu (15.11) a v lednu (17.1.). Učitelé a žáci budou distanční formou představovat své střední školy a odpovídat na otázky zájemcům o studium. Podrobné informace o online veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje jsou k dispozici na webové stránce: 

 https://veletrh-skol.msk.cz 

Žáci i jejich rodiče tak mohou získat přehled o středních školách.

6.10. 2021


Beseda s vojáky


6.10. 2021