Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Důležité informace o COVID-19

Rotační výuka od dubna


Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se začneme vracet do školy v tzv. rotacích:

  prezenční výuka distanční výuka
12. 4. – 16. 4. 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B 4. A; 4. B; 5. A; 5. B
19. 4. – 23. 4. 4. A; 4. B; 5. A; 5. B 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B
26. 4. – 30. 4. 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B 4. A; 4. B; 5. A; 5. B
3. 5. – 7. 5. 4. A; 4. B; 5. A; 5. B 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B

Jak bude testování probíhat?

-        účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce

-        testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy

-        test si žáci budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků

-        žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se budou testovat již po příchodu do ranní družiny

 Testování - leták pro rodiče    Testování - leták pro žáky

Kdo se nemusí testovat?

-        žáci při individuálních konzultacích

-        žáci, kteří doloží lékařské potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo víc než 90 dnů

 

A kterými vchody budou žáci chodit?

1.A 7:30 – hlavní vchod
2.A 7:30 – zadní vchod
2.B 7:30 - tělocvična
3.A 7: 50 – hlavní vchod
3.B 7:50 – zadní vchod

Hygienická opatření a pravidla:

-        roušky – zdravotnické, jednorázové (dvě na den)

-        zpěv a hudební výchova bude nahrazena jinými aktivitami

-        pravidelné větrání tříd

-        v případě příznivého počasí bude výuka probíhat venku

 

Školní družina

-         zajištěn  provoz družiny od 6:00 – 16:00 hodin

-        bude dodržena homogenita skupin

 

Školní jídelna

-        všem žákům na prezenční výuce bude strava automaticky přihlášena

7.4. 2021


Výuka od 1. 3.


Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 přecházejí rovněž žáci 1. a 2. tříd na distanční výuku.

 

27.2. 2021


Provoz školy od 4. 1. 2021


Vážení rodiče, milí žáci,

vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Od pondělí 4. 1. bude probíhat pravidelná výuka ve škole pro žáky 1. a 2. tříd a distanční výuka pro žáky 3. – 9. ročníků.

Organizační pokyny pro jednotlivé stupně:

1. stupeň

· prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků dle platného rozvrhu

· distanční výuka pro 3. – 5. ročník dle rozvrhu s využitím prostředí TEAMS

Organizace prezenční výuky

· tělesná a hudební výchova bude nahrazena jinými předměty

· třídní učitelky vyzvedávají žáky při příchodu do školy u vchodu a zajistí odložení oděvu ve školní šatně

· zákonným zástupcům se zakazuje vstup do školní budovy

· žáci i učitelé budou nosit ve všech prostorách roušky (potřeba min. 2 roušky denně)

Čas příchodu žáků do školy

1.A 7:45 hlavní vchod

2.A 7:50 zadní vchod

2.B 7:50 zadní vchod

Organizace činnosti školní družiny

· provoz ranní družiny od 6:00 – 7:45 hodin

· odpolední družina do 16:00 hodin

· příchod do ranní družiny – žáci 1. třídy bočním vchodem

                                              žáci 2. tříd hlavním vchodem

· odchod bude možný pouze v časech 14:00, 15:00 a 16:00 hodin

· zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy

 

Organizace distanční výuky pro žáky 3. – 5. třídy

· výuka je pro žáky povinná

· úkoly budou zadávány prostřednictvím platformy Teams

· žáci plní úkoly v daném termínu

· účast na on-line hodinách je povinná, nepřítomnost musí být zákonným zástupcem omluvena dopředu (rozvrh on-line hodin bude zaslán třídními učiteli)

· žákům, kteří nemají doma počítač či internetové připojení, jsou předávány úkoly osobně po předcházející domluvě buď s žákem samotným, nebo jeho zákonným zástupcem- po domluvě s třídním učitelem

· jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

 

2. stupeň

· distanční výuka pro 6. – 9. ročník dle rozvrhu s využitím prostředí TEAMS

· asynchronní aktivity/úkoly jsou zadávány hromadně přes aplikaci TEAMS

· žákům, kteří nemají doma počítač či internetové připojení, jsou předávány úkoly osobně po předcházející domluvě buď s žákem samotným, nebo jeho zákonným zástupcem- vždy v pondělí

· žáci, popřípadě zákonní zástupci, pravidelně kontrolují on-line rozvrh

· DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINNÉ!!!!

· distanční vzdělávání probíhá v pracovních dnech dopoledne v časovém rozmezí od 1. vyučovací hodiny do 6. vyučovací hodiny

· účast na on-line hodinách je povinná, nepřítomnost musí být zákonným zástupcem omluvena dopředu

· žáci plní úkoly v termínu zadané učitelem

· jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

29.12. 2020


Videokonference od 4.1.2021


Aktuální rozvrhy videokonferencí pro 2. stupeň najdete na webových stránkách školy v sekci žáci.

Nebo můžete použít rychlý proklik   https://zs1krnov.cz/rozvrhvideokonferenci/

28.12. 2020


Informace k provozu školských zažízení


Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020.

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol od 25.11. a 30.11.2020

 

24.11. 2020


Letáčky z ministerstva školství


5.11. 2020Distanční výuka


Vážení rodiče,

vzhledem k současné nepříznivé situaci jsme nuceni od 2. 11. pokračovat v distančním vzdělávání.

- Komunikační platforma - Teams.

- Videokonference (online hodiny) probíhají dle stanoveného rozvrhu.

- Asynchronní aktivity (úkoly) jsou předávány hromadně přes Teams.

- Žákům, kteří nemají internetové připojení, jsou předávány úkoly osobně po předcházející domluvě buď s žákem samotným, nebo jeho zákonným zástupcem.

- Absence na videokonferenci musí být řádně omlouvána zákonným zástupcem.

- Účast žáků na distanční výuce je povinná!

- Rozvrh videokonferencí najdete zde https://zs1krnov.cz/rozvrhvideokonferenci

Jsme si vědomi, že vzniklá situace je náročná pro Vás i pro Vaše děti, ale doufáme, že to nebude dlouho trvat. Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a vstřícnost. Přejeme Vám všem pevné nervy, silné zdraví a brzký návrat do školních lavic.

 

Kolektiv ZŠ Dvořákův okruh

5.11. 2020


Přechod na distanční výuku od 14. října


Vážení rodiče, milí žáci,

režim obou stupňů školy přechází podle mimořádného opatření od 14. do 23. října 2020 na distanční výuku.

Potřebné informace k výuce obdržíte od třídních učitelů.

Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce z domova povinná, a pokud se této výuky nebudou moci žáci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zúčastnit, je nutné, aby tyto žáky jejich zákonní zástupci omluvili.

V době distanční výuky bude přerušen provoz školní družiny

V týdnu od 26. do 30. října 2020 budou následovat podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat.

 

15.10. 2020


Nová opatření od 18.9. 2020


Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví budou roušky od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách škol pro žáky druhého stupně. Žáci tak musí mít roušky i během výuky, s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (například hudební výchova).

28.9. 2020


Postupy školy a rodiny


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který naleznete v přílohách této informace. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd..

Algoritmus respirací

Algoritmus karanténa

Pravidla pro školu

28.9. 2020


Hygienická pravidla a standard úklidu školy od 1. září 2020


 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.
 • Učebny jsou větrány opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.

Škola je vybavena

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou.
 • Bezkontaktními teploměry.
 • Přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy).

28.9. 2020


Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19


Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce žáka: žák není vpuštěn do budovy školy

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka: tuto skutečnost pracovník školy oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy jsou využity ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

28.9. 2020