JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Dokumenty

Souhlas o zpracování osobních údajů Souhlas projekty
Souhlas o vyzvedávání dítěte z družiny Souhlas o doplnění matriky
Pravidla pro hodnocení Školní řád
Žádost o uvolnění žáka z vyuky Řád družiny
Rozpočet na rok 2020