Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Aktuality

Hřiště pro veřejnost otevřeno


Provozní doba - květen

Po – Pá 15:00 – 19:00 hod

So – Ne 13:00 – 19:00 hod

2.5. 2021


Trestní odpovědnost on-line


Dne 21. dubna si žáci našich devátých tříd vyzkoušeli distanční vzdělávání i v oblasti prevence. Proběhly on-line přednášky na téma „Trestní odpovědnost“. Paní nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor PČR, zasvětila žáky do této problematiky. Deváťáci se například dozvěděli jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, jaké jim hrozí tresty po dosažení hranice 15 let věku a jakým způsobem mohou být kontrolováni ze strany Policie. O tom, že žáky tato problematika zajímá, svědčily i dotazy, které po skončení přednášky kladli paní inspektorce. Děkujeme jí ještě jednou touto cestou za umožnění on-line besedy na toto důležité téma.

Jana Hradečná

Školní metodik prevence

 

23.4. 2021


První dny po dlouhé době ve škole


Hurá, užíváme si pár dnů ve škole se spolužáky. První den jsme stihli procházku ještě za sluníčka. Kromě čtení, psaní, počítání se učíme měřit na metry. Změřili jsme třídu, chodbu školy. Společně jsme malovali.

 
 

18.4. 2021


Výsledky zápisu


Rozhodnutí ředitele Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ředitel školy rozhodl takto :

Přidělené registrační číslo: Výsledek řízení:       Přidělené registrační číslo:             Výsledek řízení:

1.   reg. číslo / 1 /2021                       přijat             20. reg. číslo/ 21 /2021                                  přijat 

2.   reg. číslo/ 2 /2021                        přijat              21. reg. číslo/ 22 /2021                                  přijat

3.   reg. číslo/ 3 /2021                        přijat              22. reg. číslo/ 23 /2021                                  přijat 

4.   reg. číslo/ 4 /2021                        přijat             23. reg. číslo/ 25 /2021                                  přijat 

5.   reg. číslo/ 5 /2021                        přijat              24. reg. číslo/ 26 /2021                                  přijat

6.   reg. číslo/ 6 /2021                        přijat              25. reg. číslo/ 27 /2021                                  přijat

7.   reg. číslo/ 7 /2021                        přijat              26. reg. číslo/ 28 /2021                                  přijat

8.   reg. číslo/ 8 /2021                        přijat              27. reg. číslo/ 29 /2021                                  přijat

9.   reg. číslo/ 9 /2021                        přijat              28. reg. číslo/ 32 /2021                                  přijat

10. reg. číslo/ 10 /2021                      přijat              29. reg. číslo/ 33 /2021                                  přijat

11. reg. číslo/ 11 /2021                      přijat              30. reg. číslo/ 34 /2021                                  přijat

12. reg. číslo/ 12 /2021                      přijat              31. reg. číslo/ 39/2021                                   přijat

13. reg. číslo/ 13 /2021                      přijat              32. reg. číslo/ 41 /2021                                  přijat

14. reg. číslo/ 14 /2021                      přijat              33. reg. číslo/ 42 /2021                                  přijat

15. reg. číslo/ 15 /2021                      přijat              34. reg. číslo/ 43 /2021                                  přijat

16. reg. číslo/ 16 /2021                      přijat              35. reg. číslo/ 44 /2021                                  přijat

17. reg. číslo/ 17 /2021                      přijat              36. reg. číslo/ 45 /2021                                  přijat

18. reg. číslo/ 18 /2021                      přijat              37. reg. číslo/ 46 /2021                                  přijat

19. reg. číslo/ 20 /2021                      přijat              38. reg. číslo/ 47 /2021                                  přijat 

                       

                       

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021                                            Mgr. Nikola Krusberská

Doba zveřejnění: 15 dnů                                                                ředitelka školy

14.4. 2021


Rotační výuka I. stupně od 12. 4. 2021


Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se začneme vracet do školy v tzv. rotacích:

  prezenční výuka distanční výuka
12. 4. – 16. 4. 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B 4. A; 4. B; 5. A; 5. B
19. 4. – 23. 4. 4. A; 4. B; 5. A; 5. B 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B
26. 4. – 30. 4. 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B 4. A; 4. B; 5. A; 5. B
3. 5. – 7. 5. 4. A; 4. B; 5. A; 5. B 1. A; 2. A; 2. B; 3. A; 3. B
 

Jak bude testování probíhat?

-        účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce

-        testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy

-        test si žáci budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků

-        žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se budou testovat již po příchodu do ranní družiny

 Testování - leták pro rodiče    Testování - leták pro žáky

 

Kdo se nemusí testovat?

-        žáci při individuálních konzultacích

-        žáci, kteří doloží lékařské potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo víc než 90 dnů

 

A kterými vchody budou žáci chodit?

1.A 7:30 – hlavní vchod
2.A 7:30 – zadní vchod
2.B 7:30 - tělocvična
3.A 7: 50 – hlavní vchod
3.B 7:50 – zadní vchod
 

Hygienická opatření a pravidla:

-        roušky – zdravotnické, jednorázové (dvě na den)

-        zpěv a hudební výchova bude nahrazena jinými aktivitami

-        pravidelné větrání tříd

-        v případě příznivého počasí bude výuka probíhat venku

 

Školní družina

-         zajištěn  provoz družiny od 6:00 – 16:00 hodin

-        bude dodržena homogenita skupin

 

Školní jídelna

-        všem žákům na prezenční výuce bude strava automaticky přihlášena

7.4. 2021


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >