Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Aktuality

13. Džínový večírek


Vážení rodiče, 
tímto Vás srdečně zveme na již v pořadí třináctý Džínový večírek, který proběhne v Kofole music clubu v Krnově Kostelci v sobotu 5. 3. 2022 ve 20:00 hodin. Vzhledem k letošnímu stému výročí narození Emila Zátopka ho chceme společně s Vámi oslavit ve stylu „Když nemůžeš, tak přidej víc“. Prodej vstupenek (50 Kč) na večírek začne v pondělí 21. 2. 2022 u třídních učitelů, rezervace a prodej místenek (100Kč) u pí uč. Mgr. M. Kopecké.
Prosíme Vás i v případě Vaši neúčasti na večírku o podporu a o symbolické zakoupení alespoň jedné vstupenky v hodnotě 50 Kč. Dále se také na vás obracíme a prosíme vás o věcné ceny a sponzorské dary do tomboly. Veškerý výdělek z večírku bude použit pro potřeby našich žáků. V předešlých letech jsme z výdělku večírku škole věnovali např. přenosné ozvučení, projektor do učebny cizích jazyků, knihy do školní knihovny apod.

9.2. 2022


Přijímačky nanečisto


Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou. Proto jsme se znovu rozhodli, že v první den druhého pololetí letošního školního roku dáme možnost žákům našich devátých tříd, kteří si podávají přihlášku na střední školu, vyzkoušet si takovou přijímací zkoušku nanečisto.

Konala se naprosto stejně a to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. Žáci absolvovali tyto testy za podmínek naprosto shodných s podmínkami regulérních přijímacích zkoušek. Začali testem z matematiky a po půlhodinové přestávce se pustili do testu z jazyka českého.

 

Po opravě testů obdrželi výsledky a zjistili, kde mají rezervy a mohou tak do dubna přidat ve své přípravě, aby obstáli ve státní přijímací zkoušce, která se bude konat v polovině dubna, co nejlépe!!

5.2. 2022


Vysvědčení v 1.A


Prvňáčci měli svoje první vysvědčení (teda výpis) - 1.A - všichni prospěli s vyznamenáním a měli i pochvalu TU

5.2. 2022


Olympiáda v Aj


Hi! Hello! Tak takhle jsme 26. ledna přivítali všechny účastníky školního kola letošní olympiády v anglickém jazyce. Do olympiády se mohli zapojit žáci druhého stupně a to ve dvou kategoriích (6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník). Žáci uplatňovali své vědomosti ve dvou disciplínách. Jako první na ně čekal písemný test, který ověřil například jejich gramatické znalosti, slovní zásobu a porozumění textu. V druhé fázi žáci přistoupili k ústní části olympiády. Zde mohli prokázat své komunikační dovednosti, obratnost v reakcích na náhodné otázky a interakci v anglicky mluvícím prostředí.

Anglická olympiáda poskytla žákům především možnost porovnat své znalosti s ostatními a také nabídla skvělou zkušenost s jiným typem ověřování znalostí, což jim pomůže odbourat jazykovou bariéru a strach z komunikace v cizím jazyce. Na naší škole věříme, že angličtina otevírá dveře do světa, umožňuje větší přístup ke kvalitním a novým informacím a díky tomu pomáhá snadněji realizovat kariérní a životní cíle. A to přejeme i našim žákům.

Výherci I. Kategorie (6. + 7. ročník):

1. Aneta Sofie Edelsbergerová

2. Denis Szűcz

3. Darja Šimůnková

Výherci II. Kategorie (8. + 9. ročník)

1. David Anděl

2. Tereza Prokůpková

3. Petr Radvák / Jiří Trávníček

1.2. 2022


Den otevřených dvěří SŠ Hotelnictví a služeb


Den otevřených dvěří se uskuteční ve čtvrtek 10. 2. 2022.   

Pro maturitní obory Hotelnictví Cestovní ruch v budově na Tyršově 34 od 14 do 17 hodin, pro učební obory ve školní restauraci Terasa v Opavě – Kateřinkách, Partyzánská 5 od 9 do 16 hodin.  

Den otevených dvěří proběhne v rámci platných hygienických opatření. 

1.2. 2022


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >
Archív příspěvků