Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Aktuality

Provoz školy od 18. 11. 2020


 

Provoz školy od 18. 11. 2020

 • Pro žáky 1. a 2. ročníků se od středy 18. 11. 2020 obnovuje povinná prezenční výuka.
 • Žáci se budou učit ve svých třídách podle původního rozvrhu (kromě TV a HV).
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve všech prostorách školy i po celou dobu výuky ve třídách roušky.
 • Zákonným zástupcům se zakazuje vstup do školní budovy.
 • Třídní učitelky vyzvedávají žáky při příchodu do školy u vchodu, odvádějí do šaten a tříd.
 • Po ukončení vyučování odvedou třídní učitelky žáky do šaten a zajistí jejich předání zákonným zástupcům, pokud není zák. zástupcem sděleno, že žák má možnost odejít bez doprovodu domů.
 • Vzhledem k nutnosti dodržování hygienických pravidel budou upraveny příchody do školy:

1. A                 7:45 hod.                    hlavní vchod

2. A                 7:50 hod.                    zadní vchod (ze dvora)

2. B                 7:50 hod.                    zadní vchod (ze dvora)

 • Pro žáky 3. až 9. ročníků pokračuje povinná distanční výuka. Těmto žákům jsou umožněny i individuální prezenční konzultace ve škole po předchozí domluvě s vyučujícím (vždy pouze jeden žák a jeden pedagog).

 

 • Školní družina

Provoz školní družiny je umožněn pouze při dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

 • Ranní družina: od 6:00  hodin
 • Příchody do ranní družiny:

1.A                  vstup bočním vchodem

2. A                 vstup hlavním vchodem

2. B                 vstup zadním vchodem

 • Od 11:45 do 16:00 bude zajištěna činnost školní družiny. V tomto případě bude nezbytné dodržet ze strany naší školy výše uvedenou podmínku (homogenita skupiny), tzn., že není možno při snížení počtu dětí v oddělení tato oddělení slučovat.

 

Organizace odchodu dětí ze školní družiny:

o   odchod bude možný pouze v časech 14:00, 15:00 a 16:00,

o   k odchodu budou využívány vchody jako u ranní družiny,

o   zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy,

pověření pracovníci zajistí předání dítěte zákonnému zástupci.

 

 • Školní jídelna bude v provozu. Žáci 1. a 2. ročníků (na prezenční výuce) se budou stravovat přímo v jídelně. Všechny děti 1.a 2.ročníku, které chodily do jídelny, mají na 18. 11. nahlášen oběd. Pokud dítě na oběd nepůjde, musí jej rodič odhlásit.

16.11. 2020


Upozornění - 17. 11. 2020


Vzhledem k úternímu státnímu svátku (17. 11. 2020) se online výuka nekoná.

12.11. 2020


Distanční výuka od 2.11.2020


Vážení rodiče,

vzhledem k současné nepříznivé situaci jsme nuceni od 2. 11. pokračovat v distančním vzdělávání.

- Komunikační platforma - Teams.

- Videokonference (online hodiny) probíhají dle stanoveného rozvrhu.

- Asynchronní aktivity (úkoly) jsou předávány hromadně přes Teams.

- Žákům, kteří nemají internetové připojení, jsou předávány úkoly osobně po předcházející domluvě buď s žákem samotným, nebo jeho zákonným zástupcem.

- Absence na videokonferenci musí být řádně omlouvána zákonným zástupcem.

- Účast žáků na distanční výuce je povinná!

- Rozvrh videokonferencí najdete zde https://zs1krnov.cz/rozvrhvideokonferenci

Jsme si vědomi, že vzniklá situace je náročná pro Vás i pro Vaše děti, ale doufáme, že to nebude dlouho trvat. Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a vstřícnost. Přejeme Vám všem pevné nervy, silné zdraví a brzký návrat do školních lavic.

 

Kolektiv ZŠ Dvořákův okruh

 

1.11. 2020


Filmová přehlídka dokumentárních filmů o 20. století


Vážení,

dovolte nám, abychom Vás v této nelehké době jménem Muzea paměti XX. století pozvali k výjimečnému projektu, který jsme připravili.

Filmová přehlídka dokumentárních filmů o 20. století nabízí výběr osmnácti českých, tří polských a jednoho slovenského filmu, které přinášejí svědectví o dramatických událostech českých a středoevropských dějin minulého století. Abychom je poznali, abychom si je připomněli a abychom je nezapomněli.

Vzhledem k momentální pandemii Vás bohužel nemůžeme do kina Oko ve dnech 10.–12. listopadu pozvat osobně. Přesto však můžete být přehlídce „přítomen/-na“, neboť samotné filmy, úvody a besedy budeme přenášet formou livestream na adrese www.muzeum20stoleti.cz a www.nezlomniaobetovani.cz.

Potěšíte nás, usednete-li 10. listopadu v 15.30 hod. k naší přehlídce a budete-li sledovat webové stránky Muzea paměti XX. století nebo adresu www.nezlomniaobetovani.cz.

Obzvlášť nám uděláte radost, vydržíte-li až do 12. listopadu 21. hod., kdy proběhne projekce posledního festivalového filmu.

Program filmů přikládáme a těšíme se na Vás.

A především Vám přejeme pevné zdraví.

Jiří Šesták

ředitel Muzea paměti XX. století

XX. Festival dokumentárních filmů

29.10. 2020


Volby do školské rady z řad zákonných zástupců


Vážení rodiče,

končí tříleté funkční období členů Školské rady při Základní škole Krnov, Dvořákův okruh 2, která byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb.

Je nutné provést nové volby, které se budou řídit volebním řádem vydaným zřizovatelem školy. Členem školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo chtějí navrhnout kandidáta, aby vyplnili formulář Návrh voleného kandidáta - zákonného zástupce nezletilých žáků do Školské rady.

Vyplněný formulář lze zaslat na e-mail zs1@zs1krnov.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy do 4. 11. 2020.

Pravidla a kompetence školské rady

Návrh voleného kandidáta - zákonného zástupce nezletilých žáků, do Školské rady

 

 

25.10. 2020


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >