JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Aktuality

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


Vážení rodiče,

končí tříleté funkční období členů Školské rady při Základní škole Krnov, Dvořákův okruh 2, která byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb.

Je nutné provést nové volby, které se budou řídit volebním řádem vydaným zřizovatelem školy. Členem školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo chtějí navrhnout kandidáta, aby vyplnili formulář Návrh voleného kandidáta - zákonného zástupce nezletilých žáků do Školské rady.

Vyplněný formulář lze zaslat na e-mail zs1@zs1krnov.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy do 4. 11. 2020.

Pravidla a kompetence školské rady

Návrh voleného kandidáta - zákonného zástupce nezletilých žáků, do Školské rady

 

 

25.10. 2020


T-Mobile olympijský běh


Jako jediná krnovská škola jsme se naše škola ve středu 16. září 2020 zapojila do T-Mobile Olympijského běhu pro školy. Zařadila se tak k dalším tři sta třem školám, které se „rozeběhly“ na 83 různých místech po celém Česku. Běh se konal na našem nově vybudovaném školním hřišti a zúčastnili se ho skoro všichni žáci školy, od prvních až do devátých tříd.

Všichni účastníci běhu, žáci i pedagogové školy, obléknutím se do školního modrého trika vyjádřili myšlenku školy: „Jsme v tom spolu a táhneme za jeden provaz!“ Nejen účastnici běhu, ale i ostatní žáci a pedagogové, vyjádřili obléknutím školního modrého trika myšlenku naší školy: "Jsme v tom spolu a táhneme za jeden provaz!"

Pro všechny zúčastněné školy v ČR byl běh hromadně odstartován přes internetové vysílání Rádia Junior přesně v 10 hodin známou tenistkou Andreou Sestini Hlaváčkovou. Ke společnému odstartování nám napomohl pan Martin Hradečný, který ozvučil naši sportovní akci.

Při vyhlašování vítězů v běhu jednotlivých tříd a kategorií zpříjemnil a podpořil náležitou atmosféru soutěže slavnostní fanfárou, která dětem dopřála vychutnat si na nejvyšším stupínku pocit úspěchu a vítězství. Odměnou všem běžcům však nebyly jen upomínkové medaile a diplomy T-Mobile olympijského běhu, ale hlavně radost z pohybu na čerstvém vzduchu.


15.10. 2020


Přechod na distanční výuku od 14. října


Vážení rodiče, milí žáci,

režim obou stupňů školy přechází podle mimořádného opatření od 14. do 23. října 2020 na distanční výuku.

Potřebné informace k výuce obdržíte od třídních učitelů.

Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce z domova povinná, a pokud se této výuky nebudou moci žáci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zúčastnit, je nutné, aby tyto žáky jejich zákonní zástupci omluvili.

V době distanční výuky bude přerušen provoz školní družiny

 

V týdnu od 26. do 30. října 2020 budou následovat podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat.

13.10. 2020


Informace strávníkům


Dle rozhodnutí Vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 je školní jídelna uzavřena. Je zamezen vstup do budovy. Všichni strávnici včetně žáků, pedagogů a veřejnosti jsou ze stravování odhlášeni.

Je umožněno stravování, které bude probíhat pouze výdejem do menu-boxů a týká se pouze pracovníků škol a školských zařízení, kteří vykonávají distanční výuku ve škole a strávníků z řad veřejnosti. Výdej obědů bude uskutečněn z výdejního místa z ulice Zámecká. Zájemce si vyřídí odběr obědů dnes v úterý 13. 10. 2020 v kanceláři ŠJ, nebo telefonicky na tel. č. 739599206, také se můžete přihlásit k odběru obědů na www.strava.cz ve stravovacím systému i v následujících dnech do 12.00 hod.

Výdej obědů: 11.00 - 12.00 hod.

dodržujte prosím rozestupy 2 m

13.10. 2020


Distanční výuka


Vážení rodiče,

výuka žáků 2. stupně bude probíhat následujícím způsobem:

Pro 6. a 7. ročníky platí:

- v týdnu od 12. 10. – 16. 10. bude probíhat vzdělávání normálně ve škole podle rozvrhu

- v týdnu od 19. 10. – 23. 10. bude pro tyto děti probíhat distanční výuka z domu

Pro 8. a 9. ročníky platí:

- v týdnu od 12. 10. – 16. 10. bude probíhat distanční výuka z domu

- v týdnu od 19. 10. – 23. 10. bude probíhat vzdělávání normálně ve škole

 

Prodloužené volno !

V souvislosti s nařízením vlády č. 1 (ze dne 8. 10. 2020) jsou na dny 26. a 27. října vyhlášeny dny volna. Prodlužuje se tím tak doba podzimních prázdnin a po celou tuto dobu nebude probíhat distanční způsob vzdělávání.

9.10. 2020


1 2 3 4 >